Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Wonen
Een eigen huis, een plek onder de zon

Voor velen een droom, maar wat als men dat huis nu eens deelt met anderen?

Lees meer

Samenwonen met vrienden

Jongeren die pas afgestudeerd zijn en beginnen te werken, hebben doorgaans geen zin om terug te keren naar vader en moeder, maar verdienen te weinig om een huis te huren. Met enkele vrienden samenwonen maakt alles betaalbaar.
Maar kan dat zomaar ?

Er bestaat geen wettelijk kader dat het 'samenhuizen' regelt.
De gemeentebesturen mogen heel wat regels zelf invullen. Die verschillen of je nog student bent of niet.
Daarom vraag je best informatie bij de huisvestingsdienst van de stad of gemeente in kwestie wat de regelgeving is.

Studenten

Studenten beschouwt men niet als een gezin dat op duurzame wijze samenleeft omdat studenten in de regel hun hoofdverblijfplaats bij hun ouders hebben en hun samenwonen van eerder korte duur is met een groot verloop van medebewoners. Studenten die samenhuizen in een ééngezinswoning zorgen bovendien voor een grote druk op de reguliere private huurmarkt. Woningen worden hierdoor schaarser en duurder. Studenten kunnen daarom enkel wonen in een huis of appartement dat is vergund als kamerwoning.

Het kamerdecreet is een verzameling veiligheids- en kwaliteitsnormen voor huurkamers.  Als je met vijf een woning wil huren – en je vormt geen gezin - dan geldt het kamerdecreet zodra je een keuken, toilet of badkamer deelt. En dat heeft gevolgen –  vooral voor de huisbaas, want dat betekent dat er een aantal specifieke voorzieningen aanwezig moeten zijn. Zoals bijvoorbeeld een rookdetector op elke verdieping, voldoende bergruimte voor de fietsen van de bewoners, minstens 1 toilet per zes personen,…

Het is dus best mogelijk dat een verhuurder zijn woning alleen aan een gezin wil verhuren, want dan moet hij misschien minder aanpassingen doen.

Niet-studenten

één huurcontract?

Als je met verschillende personen die geen gezin zijn een huis wil huren, dan heb je twee verschillende mogelijkheden om het huurcontract aan te pakken. Ofwel tekent een van de huurders alleen het huurcontract – dan wordt die persoon 'onderverhuurder' van de andere huurders. Ofwel tekenen alle huurders het huurcontract.
Beide situaties houden een zeker risico in.

  • Als het huurcontract op naam van 1 persoon staat, dan neemt de hoofdhuurder een risico. Als een van de huurders vertrekt of niet meer betaalt, is hij verantwoordelijk ten opzichte van de huurder.

  • Als het huurcontract op naam van alle huurders staat, dan moet er in principe toestemming gevraagd worden aan de verhuurder als een van hen vertrekt. Daardoor kan de verhuurder in principe telkens opnieuw onderhandelen over het huurcontract, omdat er een wijziging is van het huurcontract.

Om dat te vermijden kan je in het huurcontract laten opnemen dat het volstaat om te melden aan de verhuurder dat er iemand van de groep vertrekt of vervangen wordt.  Zo kan het contract gewoon blijven lopen aan de oorspronkelijke voorwaarden.

Sommige steden eisen dat alle huurders van een woning opgenomen worden in het huurcontract. Dat vraag je best even na in de stad of gemeente waar je wil gaan wonen.

Domicilie

Als je met verschillende personen (niet–studenten) die geen gezin zijn toch wil samenwonen in een eengezinswoning, dan kan dat in sommige steden (bijvoorbeeld Leuven, Gent,...)  enkel op voorwaarde dat alle bewoners zich op die plaats domiciliëren.
Je zal dan wel worden beschouwd als gezin en dat heeft gevolgen voor de uitkeringen die je krijgt, bijvoorbeeld leefloon, kinderbijslag, ziekte-uitkering en werkloosheidsvergoeding. Je kan voor informatie over leeflonen terecht bij het OCMW, over kinderbijslag bij het kinderbijslagfonds, over ziekte-uitkeringen bij het ziekenfonds en over werkloosheidsvergoedingen bij de vakbond of bij de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen.

Stedenbouwkundige vergunning

Niet elke woning zomaar mag opgedeeld worden in afzonderlijke kamers. Of het een appartement is of een huis - het gebouw moet er de juiste bestemming voor hebben. Steden kunnen voor bepaalde wijken bepalen wat de bestemming van een gebouw mag zijn, bijvoorbeeld handelspand, eengezinswoning, meergezinswoning,…  Wanneer de eigenaar of bewoner de bestemming van een woning wijzigt, dan moet men daarvoor een stedenbouwkundige vergunning aanvragen aan de stad.