Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Registratierechten

De  herberekening van de registratierechten verandert vanaf juni 2018 maar enkel voor de aankoop van een gezinswoning die u zelf gaat bewonen.

Lees meer

Registratierechten

De  herberekening van de registratierechten verandert vanaf juni 2018 maar enkel voor de aankoop van een gezinswoning die u zelf gaat bewonen.

Het registratierecht bedraagt voortaan 7%. Voor huizen onder de 200.000 euro wordt de eerste schijf van 80.000 euro vrijgesteld.
Voor ander vastgoed (zoals een garage of een tweede woning) blijft het tarief van 10% registratierecht van toepassing.
Was u net van plan om een woning te kopen dan zetten we even op een rij of u best onmiddellijk koopt of beter wacht tot (na) de zomer.

Registratierechten zijn een belasting die de Staat heft bij de registratie van een akte of geschrift in een register. Bij de aankoop van een onroerend goed moet u de verkoopovereenkomst of de notariële akte laten registreren en registratierechten betalen. De tarieven verschillen volgens de gewesten. Wanneer u een huis of bouwgrond koopt, betaalt u:
- 10 % registratierecht voor onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest
- 12,5 % registratierecht voor onroerende goederen gelegen in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De berekeningsbasis voor het registratierecht zijn de overeengekomen prijs en de lasten.

De koper van een bescheiden woning of van een perceel bouwgrond waarop een bescheiden woning wordt gebouwd in het Vlaams Gewest moet slechts 5% registratierechten op de aankoopsom betalen indien hij aan een aantal voorwaarden voldoet.

In het Vlaams Gewest kunt u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een abattement (= vermindering van de berekeningsbasis van het registratierecht met 15.000 euro).

Als het goed uw hoofdverblijfplaats zal worden dan kan u een belastingvoordeel genieten van 1 500 euro of 750 euro of naargelang de aankoop belast wordt tegen 10% of 5%.

Vanaf deze zomer verdwijnen het groot en klein beschrijf. In de plaats komt één registratietarief van 7% bij de aankoop een woning.

Woningen met een groot beschrijf
U wacht het best op de nieuwe regelgeving. Het huidige abattement zal niet opwegen tegen de nieuwe, lagere registratierechten van 7%.

Woningen van meer dan 200.000 euro met klein beschrijf
De registratierechten stijgen in de zomer van 5% naar 7% én u geniet niet van een vrijstelling. Hier is het dus wél interessanter om de woning aan te kopen voor de nieuwe regeling ingaat.

Woningen van minder dan 200.00 euro met klein beschrijf
In dit geval wordt het nieuwe systeem – ondanks de hogere registratierechten – interessanter dankzij de vrijstelling.

Vooraf het verschil berekenen is de boodschap. Overweegt u een ingrijpende energetische renovatie, dan is het nog aantrekkelijker om te wachten.