Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Werk
In loondienst

Een loontrekkende is gebonden door een arbeidsovereenkomst.

Lees meer

In loondienst

Een loontrekkende is gebonden door een arbeidsovereenkomst, een contract tussen werknemer en werkgever, waarbij de werknemer zich tegenover de werkgever verbindt om tegen loon en onder gezag van de werkgever arbeid te verrichten.


Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst moeten dus vier elementen vervuld zijn:

  • een overeenkomst,
  • arbeid,
  • loon,
  • en gezag (band van ondergeschiktheid).

Hetgeen de loontrekkende fundamenteel onderscheidt van de zelfstandige, is het al dan niet bestaan van een gezagsverhouding bij de uitvoering van hun beroepsactiviteit. Indien de arbeid wordt verricht onder het gezag van een ander persoon, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst, en zeker niet van een aannemingsovereenkomst.

Diegenen die men schijnzelfstandigen noemt, zijn werknemers die, goed- of kwaadschiks, het sociaal statuut van de zelfstandige aannemen, terwijl zij in werkelijkheid hun beroepsactiviteit uitoefenen onder het gezag van een werkgever, en dus in de hoedanigheid van loontrekkende.

De toevlucht tot schijnzelfstandigheid is een vorm van sociale fraude die de solidariteit waarop het hele systeem van de Belgische sociale zekerheid berust zwaar ondergraaft.