Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Veerkracht
Partnergeweld

Van partnergeweld naar nieuwe start.

Lees meer

Van partnergeweld
naar nieuwe start

Partnergeweld. Het taboe blijft overeind, terwijl het achter vele deuren grondig fout loopt. Gelukkig staat er hulp klaar.

Hulpverleners onderscheiden verschillende vormen van geweld. Je hebt het fysiek geweld, waarbij een persoon lichamelijk mishandeld wordt. Er is ook het seksueel geweld, het dwingen tot ongewilde seksuele handelingen. Bij het psychisch of emotioneel geweld wordt er mentaal gekwetst, zoals negeren, uitschelden of sociaal isoleren. Financieel geweld, tenslotte, verwijst naar het controleren van de materiële inkomsten en uitgaven.

Het staat vast dat mannen vaker geweld plegen dan vrouwen. Toch worden ook mannen erdoor getroffen, maar op een andere manier. Vrouwen hanteren een meer psychologische geweldvoering tegenover hun man.

Hier trek ik de lijn

Wat maakt dan dat mensen uiteindelijk grijpen naar geweld? Er zijn een tiental risicofactoren die vaak voorkomen. Zo heb je o.a. zwangerschap, ontwikkelings- en gedragsproblemen van de kinderen, financiële of huisvestingsproblemen, alcohol of drugs, problemen op het werk , ontslag of werkloosheid, een gebrekkig sociaal netwerk, migratieproblemen en illegaliteit, enzovoort...
Maar wat de oorzaken ook zijn. Je mag het niet tolereren, in geen enkele relatievorm.
Vrouwen zijn heel kwetsbaar voor verkrachting en voor andere vormen van seksueel getint geweld. In België worden 6 procent van de vrouwen ooit slachtoffer van seksueel geweld.

Wat kan je doen?

Verwijt jezelf niets.
Zeg duidelijk stop en gebruik het woord verkrachting of aanranding.
Trek de aandacht van anderen.
Verdedig je zonder compromissen

Horen, zien en praten.

Uit angst of schaamte zwijgen slachtoffers van partnergeweld vaak. Ook getuigen van gezinsgeweld zwijgen omdat ze zich niet durven te bemoeien. Maar praten en luisteren werkt echt.
Heel wat mensen en organisaties staan klaar om naar je verhaal te luisteren, zoals het nummer 1712 (gratis).
Bij dringende of levensbedreigende situaties, bel het noodnummer 112.

Vragen en Hulp?

Wil je liever een 'face tot face'-gesprek? Het CAW kan helpen.

Met respect voor je privacy zal men naar jou luisteren. Durf er over te praten.

Een CAW is een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. Het is een onafhankelijke welzijnsorganisatie, erkend door het Vlaamse Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Een CAW biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. Iedereen kan er terecht met om het even welke welzijnsvraag. De hulpverlening is gratis, vertrouwelijk en vrijwillig.

CAW’s zijn verspreid over heel Vlaanderen.

Meer info op www.caw.be

Mooi ontsnapt - Praktische veiligheidsgids voor vrouwen, Irene Zeilinger