Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Veerkracht
Familiebedrijf

Meer info over samen een landbouwbedrijf runnen.

Lees meer

Je grote liefde heeft
een land- of tuinbouwbedrijf

Je verloor je hart aan een boer(in) of tuin(st)er. En het wordt serieus, dat voel je. Hoe gaat dit alles jouw leven veranderen?Hoog tijd om stil te staan, zowel jij als je partner, bij het volgende:

  • Wonen op een boerderij, dat is kiezen voor een bepaalde levensstijl op het platteland. Misschien zag je oorspronkelijk je toekomst totaal anders: hippe loft in de stad, regelmatig naar het buitenland,… Al is het niet moeilijk om je hart te verliezen aan het platteland.

  • Een familiebedrijf ‘sluit’ niet tijdens weekend of verlofdagen. Geen afgelijnde uren om werk en privé te scheiden. Ondernemerschap kan doorwegen. Bovendien zal je als starter vaak samenleven met je schoonfamilie. Maar ook samen werken, in een overgangsfase samen beslissen, enz.

  • Ook al is er sprake van veel romantiek, wie samenleeft met een ondernemer moet ook de zakelijke kant onder ogen zien. In het geval van een familiebedrijf is er meestal sprake van bijzondere financiële aspecten zoals leningen, vermogen, erfenis en geplande investeringen. Wees hier niet naïef in. Hierover duidelijkheid creëren en afspraken op papier maken is meestal een daad van liefde. Niemand kan de toekomst voorspellen.

  • Wat met jouw carrièreplanning? Wat wil je? En wat wordt er van je verwacht?

In elk geval zal het bijzonder moeilijk zijn om het familiebedrijf geen invloed te laten hebben op je leven. Ook al is de betrokkenheid in het begin misschien minder groot, de praktijk leert dat partners met de jaren meer taken opnemen, kinderen op een erf opvoeden, financieel betrokken geraken, hun schouders meer en meer onder het bedrijf zetten. Bovendien zal het werk en de investeringen op het bedrijf een invloed hebben op de beslissingen over jouw loopbaan, en dus op jouw pensioensopbouw en inkomen.

Jouw juridische bescherming en financiële positie als partner hangt af van veel factoren die onderling heel nauw samenhangen:

  • Ben je gehuwd of niet, en wat staat er precies in jullie contract?
  • Je eigen inkomen en vermogensopbouw, zowel binnen als buiten het bedrijf
  • Hiermee samenhangend jouw eigen sociale zekerheid en pensioensopbouw
  • Wat ondertekende je bij de bank?
  • De bedrijfsvorm en wat je op eigen naam hebt staan
  • De gezinssituatie en hoe het financieel geregeld is bij overlijden van je partner

Door alle puzzelstukjes in elkaar te passen en het totaalplaatje te laten kloppen kunnen partners elkaar beschermen.