Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Ik ben loontrekkende

Een loontrekkende is gebonden door een arbeidsovereenkomst, een contract tussen werknemer en werkgever, waarbij de werknemer zich tegenover de werkgever verbindt om tegen loon en onder gezag van de werkgever arbeid te verrichten.


Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst moet er dus sprake zijn van een overeenkomst, arbeid, een loon en gezag (band van ondergeschiktheid).

Het bestaan van een gezagsverhouding bij de uitvoering van de beroepsactiviteit is wat de loontrekkende fundamenteel onderscheidt van de zelfstandige. Wanneer de arbeid wordt verricht onder het gezag van een ander persoon, is er sprake van een arbeidsovereenkomst.

Werknemers die daarentegen het sociaal statuut van de zelfstandige aannemen, terwijl zij in werkelijkheid hun beroepsactiviteit toch uitoefenen onder het gezag van een werkgever, en dus in de hoedanigheid van loontrekkende, zijn ‘schijnzelfstandigen’. De toevlucht tot schijnzelfstandigheid is echter een vorm van sociale fraude en dus zeker te vermijden.