Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Mantelzorgverlof ook voor zelfstandigen

Een zorgtaak voor iemand opnemen, is zeer waardevol maar kan zwaar worden zeker in combinatie met gezin, een job of een zelfstandige activiteit op het bedrijf. Om ruimte te hebben om die zorg te geven, bestaan er verschillende vormen van 'verlof'.

1. Als loontrekkende of in de openbare sector

In de privésector, als loontrekkende, kan je een thematisch verlof aanvragen (palliatief verlof of verlof om medische bijstand) om zorg te verlenen aan een gezins- of familielid. Ook als je werkt bij de Vlaamse overheid of in de openbare sector bestaan dergelijke systemen.

Vanaf 1 september 2020 is er nieuw 'extra' thematisch verlof (voorlopig enkel voor loontrekkenden en ambtenaren) dat je kan aanvragen nadat je door het ziekenfonds als mantelzorger wordt erkend. Je kan per hulpbehoevende (en dat moet niet noodzakelijk familie zijn) je  arbeidsprestaties volledig schorsen gedurende 1 maand of je prestaties verminderen tot 1/2 of 1/5 gedurende 2 maanden. Tijdens dat verlof krijg je van de RVA een vervangingsinkomen eventueel aangevuld met een Vlaamse aanmoedigingspremie.

 

2. Voor zelfstandigen

Er bestaat ook een mantelzorgverlof voor zelfstandigen. Maar dat is  nog weinig gekend. En dat is jammer.
Ben jij zelfstandige? Dan heb ook jij recht om via het systeem mantelzorg voor zelfstandigen een time-out in te lassen om te zorgen voor een hulpbehoevend of ziek familie- of gezinslid.

Komen in aanmerking als familie-en of gezinslid:
• Je partner
• Een bloed- of aanverwant tot de tweede graad (zus, broer, grootvader, grootmoeder,..)
• En elke persoon die officieel op jouw adres woont

Mantelzorg mag je maximaal twaalf maanden opnemen gedurende je volledige loopbaan. Per aanvraag is het mogelijk om één tot zes maanden mantelzorg aan te vragen.

Als je je zelfstandige activiteiten deeltijds of voltijds ontbreekt, ontvang je een tijdelijke uitkering van je sociaal verzekeringsfonds. Als je de uitkering mantelzorg krijgt, moet je nog altijd je sociale bijdragen betalen. Je blijft immers zelfstandige tijdens de tijdelijke onderbreking van je zelfstandige beroepsactiviteit.

Uitzondering: Onderbreek je je zelfstandige beroepsactiviteit volledig en krijg je drie opeenvolgende maanden de uitkering mantelzorg, dan kan je eventueel voor een kwartaal een vrijstelling van bijdragen krijgen. Je moet dan je sociale bijdragen voor een kwartaal niet betalen en behoudt toch je socialezekerheidsrechten. Dit wordt automatisch onderzocht.

De aanvraag doe je via je sociaal verzekeringsfonds. Ze hebben op hun website een modelformulier staan dat je kan invullen en versturen.

Hier vind je meer info en de actuele bedragen of mail naar ferm.liv@samenferm.be