Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

erven

Iemand erft wanneer hij of zij een deel uit de nalatenschap van een overleden persoon verkrijgt.

Wanneer je op voorhand helemaal niets onderneemt om je nalatenschap te regelen – en bijvoorbeeld geen testament of andere wilsbeschikking laat opstellen – zal de wet steeds bepalen wie welk aandeel zal erven. Deze wettelijke regels kan je anderzijds voor een stuk ‘aan de kant’ schuiven door een testament en/of een huwelijkscontract op te stellen.

De wettelijke regels – die al meer dan 200 jaar oud waren - zijn recent onderworpen aan een grondige vernieuwing, in werking sinds 1 september 2018.

Zo worden onder andere de regels rond schenkingen grondig door elkaar geschud voor iedereen die tijdens zijn leven al geld of goederen wegschonk. Vóór 1 september 2018 gold voor roerende goederen de waarde op de dag van de schenking en voor onroerende goederen de waarde op de dag van het overlijden van de schenker.

In het nieuwe erfrecht geldt voor roerende én onroerende goederen de waarde op de dag van de schenking, geïndexeerd tot aan de dag van het overlijden van de schenker.

Personen voor wie deze nieuwe regeling minder gunstig zoud zijn, kunnen bij een notaris een ‘verklaring van behoud’ laten opstellen. Snel zijn is wel de boodschap. Dit kan nog tot en met 1 september 2019.

Contacteer tijdig je notaris en neem al eens een kijkje op de website www.notaris.be. Een eerste adviesgesprek met een notaris is trouwens gratis.