Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Corona-ouderschapsverlof

Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen wordt verlengd tot augustus.

Opvang voor kinderen was in coronatijd niet evident.  De overheid besliste om door het invoeren van een corona-ouderschapsverlof ook zelfstandigen te helpen zodat ze hun  activiteit makkelijker konden of kunnen combineren met de opvoeding en begeleiding van hun kinderen.

Voor wie?

Ouders die zorgen voor één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Voed je een kind met een beperking op? Dan geldt een leeftijdsgrens van 21 jaar en in sommige gevallen helemaal geen leeftijdsbeperking.

Volgende zelfstandigen komen in aanmerking:

  • de zelfstandige in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige maw in eenzelfde gezin komen zowel moeder en vader in aanmerking voor de premie
  • de zelfstandige in bijberoep, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen van het tweede kwartaal van 2020 minstens 745,51 euro bedroeg


Wanneer de voorlopige bijdrage van 2020 lager ligt dan de minimumbijdrage in hoofdberoep, kan je nu toch al een aanvraag doen, maar de uitkering kan nu nog niet betaald worden. Bij de eindafrekening over 2020 (wellicht in 2022) zullen ze nakijken of de definitieve bijdrage voldoende hoog is. In dat geval kan de uitkering toch nog betaald worden. Als je dus verwacht dat het definitief inkomen van 2020 minstens gelijk zal zijn aan 13 993,78 euro, dan is het belangrijk om al een aanvraag te doen.

Welke uitkering krijg je tijdens je corona-ouderschapsverlof?

Je krijgt een uitkering van 532,24 euro per maand of 875 euro als je als alleenstaande zelfstandige minstens één kind fiscaal ten laste hebt. 

Zijn beide ouders zelfstandige? Dan komen ze alle twee in aanmerking voor de tijdelijke ouderschapsuitkering.

Let op als je al een andere uitkering krijgt. 

Het corona-ouderschapsverlof kan je combineren met een pensioen, werkloosheidsuitkering of ouderschapsverlof in werknemersregeling. Maar deze uitkering kan je niet combineren. met een uitkering overbruggingsrecht.

Hoe vraag je het corona-ouderschapsverlof aan?

Om de ouderschapsuitkering te krijgen, moet je een aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds dat kan enkel met een webformulier. 

Wie aangesloten is bij Acerta vindt hier het webformulier. De aanvraag moet ten  laatste op 30 september 2020 ingediend worden.

Je krijgt deze uitkering voor elke volledige kalendermaand waarin je je zelfstandige activiteit vermindert. Er is geen recht op de uitkering als deze vermindering geen volledige maand duurt.

Voorbeeld: jouw kinderen mogen vanaf 8 juni terug naar school gaan, maar slechts in halve dagen. Je hebt jouw activiteit al verminderd tot 7 juni om jouw kinderen overdag op te vangen, maar ook na 7 juni kan je jouw activiteit nog niet volledig hernemen omdat je jouw kinderen nog halftijds moet opvangen. Je hebt recht op het ouderschapsverlof voor juni. Stel echter dat jouw kinderen vanaf 8 juni volledig terug naar school mogen gaan, dan heb je jouw activiteit geen volledige maand verminderd. Je kan in dat geval het ouderschapsverlof niet krijgen voor de maand juni. 

Het ouderschapverlof wordt verlengd

Er werd op 6 juni beslist om de initiële steunmaatregel voor zelfstandige ouders tijdens de komende zomervakantie te verlengen (juli en augustus).

Als zij hun activiteit voortzetten of hervatten, maar deze activiteit door de Covid-19-crisis voor juli en augustus nog moeten combineren met de zorg voor hun kind(eren) jonger dan 12 jaar of met een beperking, kunnen zij ook voor deze maanden aanspraak maken op de ouderschapsuitkering en dit naar het voorbeeld van het Covid-19-ouderschapsverlof voor werknemers.