Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Verlagen sociale bijdragen

Je krijgt elk jaar van je sociaal verzekeringsfonds een voorstel om voorlopige sociale bijdragen te betalen. Deze bijdragen worden berekend op basis van je inkomen van 3 jaar terug.

Je kan aan je fonds echter vragen om deze voorlopige bijdragen te verlagen wanneer: 

  • je inkomen van het bijdragejaar lager is dan het inkomen van drie jaar terug.
  • je inkomen van het bijdragejaar lager is dan de bijdragedrempels waar je naar kan verlagen. 
  • je documenten kan aanbrengen waaruit blijkt dat je inkomen effectief onder de wettelijke bijdragedrempel zal blijven.

Je aanvraag dient te gebeuren bij aangetekend schrijven of door neerlegging van de aanvraag ter plaatse bij je sociaal verzekeringsfonds. Hiervoor dient het officieel aanvraagformulier te worden gebruikt. Het is ook aan te raden alle relevante bewijsstukken bij je aanvraag te voegen.