Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Het bedrijf
Vennootschappen

Wat is het verschil tussen een eenmanszaak of vennootschap?

Lees meer

Eenmanszaak of vennootschap?

Wat is het verschil tussen een eenmanszaak of vennootschap?

Wordt het een eenmanszaak?

Bij een eenmanszaak is er formeel maar één ondernemer.

De ondernemer staat met zijn hele bezit in voor de verplichtingen van zijn onderneming, wat niet vrij van risico's is, bijvoorbeeld bij faillissement van een belangrijke klant. Zijn schulden kunnen verhaald worden op al zijn goederen, zowel roerende als onroerende, tegenwoordige en toekomstige goederen.

Ook hier kan het vermogen van de partner eventueel aangesproken worden om de schulden van de onderneming te betalen. Dat hangt af van de samenlevingsvorm (gehuwd , feitelijk , wettelijk samenwonend ) en  van  contracten die zij onderling sloten (samenlevingscontract, huwelijkscontract).

Dit risico werd enigszins ingedijkt door een maatregel van juni 2007 waardoor de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige onvatbaar voor beslag verklaard kan worden.Een zelfstandige in hoofdberoep en bijberoep  kan verklaren dat de woning, waarin hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, niet vatbaar is voor inbeslagname door schuldeisers. Deze verklaring, met een gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed, moet verleden worden voor een notaris.

Opgelet: de bescherming van de gezinswoning geldt niet voor reeds bestaande beroepsschulden, maar enkel degene die ontstaan zijn na de registratie van de verklaring door de notaris.

Of kiest men voor een vennootschap?

In een vennootschap bestaat er een scheiding tussen het vermogen van de onderneming en dat van de ondernemer. Een gedeelte van het patrimonium kan dus worden afgezonderd van het ondernemersrisico.

Beperkte aansprakelijkheid

In de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (NV, BVBA, CVBA) is de vennoot voor de schulden van de onderneming slechts aansprakelijk ten belope van zijn inbreng, d.w.z. het kapitaal dat hij in de vennootschap heeft ingebracht. Dit betekent dat de schuldeisers van de vennootschap niet aan het persoonlijke vermogen van de ondernemer kunnen raken. Het persoonlijke vermogen van de ondernemer en de vennoten en hun partners wordt met andere woorden beschermd.

Onbeperkte aansprakelijkheid

In de vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (VOF, COMM. V., CVOA), staat de vennoot wel met  zijn persoonlijke vermogen in voor de verbintenissen van de vennootschap.  Indien de vennootschap in de onmogelijkheid verkeert haar schulden te betalen, kunnen haar schuldeisers de betaling verhalen op het privépatrimonium van de vennoten en in sommige gevallen ook die van hun partner.

Kan ik als loontrekkende werken in de vennootschap van mijn partner?

Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Niet alleen omdat het meestal duurder is dan de partner mee te laten werken als zelfstandige, maar ook omdat onderzocht moet worden of je in de vennootschapstructuur  werkt onder het gezag van je partner-zaakvoerder waarmee je gehuwd bent of wettelijk samenwoont.

Voor meer informatie contacteer Liv.
LIV werkt samen met SBB.