Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Het bedrijf
Kilometerheffing

Vanaf 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens boven 3,5 ton een kilometerheffing betalen in België.

Lees meer

Kilometerheffing

Vanaf 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens boven 3,5 ton een kilometerheffing betalen in België. Deze maatregel zal van toepassing zijn op autosnelwegen en op bepaalde gewest- en ringwegen.

De kilometerheffing is een variabel bedrag per kilometer, dat rekening houdt met de euro-emissieklasse en de maximaal toegelaten massa (MTM). Het bedrag weerspiegelt zo het gebruik van en de slijtage aan het wegennet en de impact op het milieu. De heffing is verschuldigd op bijna alle autosnelwegen, een beperkt aantal gewestwegen en de lokale wegen in Brussel. Bekijk de kaart.

Tarieven

De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een toestel in de vrachtwagen, een On Board Unit (OBU). Die registreert welke afstand de vrachtwagen aflegt op welke weg en berekent de heffing die betaald moet worden. De tarieven voor Vlaanderen vindt u hier.

Vrijstelling

Tractoren en landbouwvoertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor landbouw zijn vrijgesteld van kilometerheffing als ze slechts in beperkte mate gebruikt worden op de openbare weg. Loonwerkers die met hun voertuigen enkel landbouwloonwerk uitvoeren kunnen eveneens de vrijstelling aanvragen. Vrachtwagens en landbouwvoertuigen die ook voor andere activiteiten ingezet worden – zoals bvb transport naar de veiling, etc. - kunnen niet vrijgesteld worden.

Verkeersbelasting

Als compensatie voor de bijkomende kosten, moeten voertuigen tussen 3,5 en 12 ton geen verkeersbelasting meer betalen. Voor voertuigen zwaarder dan 12 ton wordt het eurovignet afgeschaft (in België) en wordt de verkeersbelasting herleid tot het Europese minimum.