Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Het bedrijf
Handelshuur

Handelshuur voor 1 jaar

Lees meer

Handelshuur voor 1 jaar

Handelshuur voor 1 jaar ? Het kan sinds 1 september maar enkel in het Vlaamse gewest.

Handelshuur voor 1 jaar? Het kan sinds 1 september maar enkel in het Vlaamse gewest.
Sinds 1 september 2016 kunt u in het Vlaams gewest een handelshuur sluiten van één jaar of korter. Dat systeem wordt handig voor een echte pop-up, maar kan ook gebruikt worden als ‘proef’. De verhuurder kan vaststellen of de huurder het pand goed onderhoudt en tijdig betaalt.
Loopt de voorziene termijn af, dan stopt zo’n kortlopend contract automatisch. Er is dus geen opzeg nodig vanwege de verhuurder. De huurder kan tijdens de looptijd van het contract opzeggen mits hij aangetekend of via deurwaardersexploot een opzeg geeft van ten minste één maand.

Echt beperkt tot één jaar!

De huurtijd mag in totaal nooit langer duren dan één jaar. Sluit u zo’n kortlopende handelshuur voor drie maanden, dan kan die termijn in akkoord nog verlengd worden.
Zodra door die verlengingen de totale duur langer is dan één jaar, wordt het automatisch een gewone handelshuur. Men gaat er dan van uit dat die handelshuur aangegaan werd voor negen jaar vanaf de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst in werking trad (art. 4, lid 2 decreet van 17.06.2016). Blijft de huurder nadat de termijn van één jaar afgelopen is gewoon verder in het pand, dan is ook automatisch de handelshuur van toepassing en gaat men ervan uit dat het bij aanvang al ging om een contract van negen jaar.