Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Het bedrijf
Financieel

Zwarte en witte lijsten en wat je eraan kan doen.

Lees meer

Financieel

Als je je schulden niet meer kunt betalen, kan je op een zwarte lijst belanden. De 'zwarte' lijst is een gegevevensbank waarin 'wanbetalers' worden bijgehouden. Meer en meer wanbetalers belanden hierop zonder het te weten. Het gevolg is dat zij vaak moeilijkheden krijgen bij het aangaan van leningen, verzekeringen of contracten met sommige wakkere leveranciers.

Zakelijk krediet

De centrale voor ondernemerskrediet houdt kredieten aan ondernemers en ondernemingen bij. Die worden bij de centrale aangemeld door de banken en bepaalde verzekeringsmaatschappijen. De melding gebeurt pas zodra je meer dan 25.000€ krediet bij eenzelfde kredietinstelling opgenomen hebt. Bedoeling van deze centrale is dat een bank kan controleren welk risico ze nemen door je (of jouw bedrijf) een nieuwe lening toe te staan, want deze centrale geeft zicht op je krediet bij alle banken en gelijkgestelden. Dit is dus eigenlijk een witte lijst, want er staat enkel hoeveel je geleend hebt, niet of dat onbetaald is. Je kan zelf navragen wat er over jouw bedrijf in die centrale vermeld staat. Als het fout is, kan je een verbetering vragen.

Elke kredietbegunstigde, natuurlijke of rechtspersoon, heeft het recht om de gegevens die bij de Centrale op zijn naam vermeld zijn op te vragen (artikel 7 van het koninklijk besluit van 12 december 1994). De raadpleging is gratis. De aanvraag kan alleen schriftelijk worden ingediend bij de: Nationale Bank van België, Centrale voor kredieten aan ondernemingen, de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel.


Privé-krediet

Voor wat betreft de kredieten die je niet als onderneming aangaat, heeft de wetgever de Centrale voor Kredieten aan Particulieren opgericht. Die hoort bij de Nationale Bank van België. De Centrale registreert alle consumentenkredieten (o.a. aankoop op afbetaling) en hypothecaire kredieten die natuurlijke personen afsloten voor privédoeleinden. Op die manier kan de kredietgever ogenblikkelijk zien welke financiële verplichtingen je nog hebt.

De Centrale houdt twee grote bestanden bij met gegevens over natuurlijke personen die een krediet hebben afgesloten:

1. Bestand van de niet-gereglementeerde registraties. Dit is niet wettelijk geregeld. Hier vind je gegevens terug over terugbetalingsproblemen van natuurlijke personen voor :

  • Niet-toegelaten schulden op een zichtrekening (te veel en/of te lang in het rood staan).
  • Professionele kredieten die niet werden terugbetaald (leningen die u bijvoorbeeld als zelfstandige hebt afgesloten om uw zaak op te starten).

2. Bestand van de gereglementeerde registraties. Dit bestand omvat alle gegevens over consumentenkrediet en hypothecair kredie.  Ze bevat:

  • Alle afgesloten kredieten. Zo kan de kredietgever nagaan hoe het gesteld is met je huidige kredietlast (= positief luik of witte lijst).
  • De wanbetalingen. Zo kan de kredietgever nagaan of je al terugbetalingsproblemen hebt of hebt gehad. (= negatief luik of de zwarte lijst).

Sta je op een zwarte lijst maar betaal je je schuld, blijf je er nog gedurende 1 jaar op staan. Sta je op een zwarte lijst maar betaal je je schuld nooit, kan je er maximum 10 jaar op blijven staan. 


Bron: Dyzo.