Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Eenmanszaak of vennootschap?

Je hebt besloten een onderneming op te starten of verder te zetten. Kies je voor een éénmanszaak of een vennootschap?

Eenmanszaak

Bij de éénmanszaak staat de ondernemer met zijn hele bezit in voor de verplichtingen van zijn onderneming, wat niet vrij is van risico’s is. Wat bijvoorbeeld bij het faillissement van een belangrijke klant? De schulden van de zaak kunnen verhaald worden op alle goederen, zowel roerende als onroerende, tegenwoordige en toekomstige goederen.

Zelfs het vermogen van de partner kan in bepaalde gevallen worden aangesproken om de schulden van de onderneming te betalen. Dat hangt af van de samenlevingsvorm en van de contracten die de partners onderling sloten (samenlevingscontract, huwelijkscontract).

Sinds juni 2007 is het als zelfstandige wel mogelijk om een verklaring van ‘onbeslagbaarheid van de gezinswoning’ te laten opmaken door een notaris. Een zelfstandige in hoofdberoep en bijberoep  kan hierin verklaren dat de woning, waarin hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, niet vatbaar is voor inbeslagname door schuldeisers.  Weet wel: deze bescherming van de gezinswoning geldt enkel voor die beroepsschulden ontstaan ná de registratie van de verklaring door de notaris.

vennootschap

Kies je voor een vennootschap, dan bestaat er in principe een scheiding tussen het vermogen van de onderneming en dat van de ondernemer. Een gedeelte van het patrimonium kan dus worden afgezonderd van het ondernemersrisico. 

Het vennootschapsrecht werd trouwens recent hervormd! Op 1 mei 2019 treedt de nieuwe regelgeving in werking. Vanaf dat moment kunnen er dus enkel nog vennootschappen en verenigingen onder de nieuwe vormen worden opgericht. Voor bestaande vennootschappen of verenigingen treedt de regelgeving in werking op 1 januari 2020.

Zo zorgt de vernieuwde wetgeving bijvoorbeeld voor een serieuze vermindering van het aantal vennootschapsvormen,  voor de besloten vennootschap (BV) als dé flexibele basisvennootschap, voor een beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid, enzoverder.

Werk je momenteel met een vennootschapsvorm die zal veranderen of verdwijnen? Geen probleem, bestaande vennootschappen hebben vanaf 1 januari 2019 tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd om, indien nodig, een aanpassing van hun statuten te voorzien. Neem tijdig contact op met je boekhouder en notaris om na te gaan of en hoe je de statuten van je vennootschap best aanpast.