Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Geldzaken
Reclameronselaars

Wees voorzichtig voor reclameronselaars

Lees meer

Reclameronselaars:
wees voorzichtig.

Kreeg je ook al eens een brief van een of andere reclameronselaar? Met misleidende beloftes proberen ze je contactgegevens op te nemen in bedrijvengidsen op internet of in tijdschriften.


Meestal krijg je een formulier waarbij ze je uitnodigen je contactgegevens te verbeteren en/of aan te vullen. Ga hier nooit op in!

Doe je dat wel en stuur je het formulier ondertekend terug, dan onderteken je eigenlijk een overeenkomst waarbij je je ertoe verbindt jaarlijks te betalen voor advertenties op waardeloze websites. Dat staat meestal in zeer kleine lettertjes vermeld.

Lees de contracten dus steeds van A tot Z na!

Sommige reclameronselaars nemen ook telefonisch contact op en benadrukken dan dat het de laatste kans is om gegevens te laten updaten. Of ze sturen een factuur waaruit blijkt dat je al een contract afgesloten hebt. Het gaat hier waarschijnlijk om oplichterij.

Als je dergelijk formulier ontvangt, gooi het best meteen in de vuilbak.

Ging je toch al in op dergelijke uitnodiging, dan kan je alvast volgende stappen ondernemen:

1. Je dient een klacht in bij de Economische Inspectie.
Je kan deze klacht indienen:
           - online
           - via e-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be
           - via www.e-cops.be
           - per post: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Algemene Directie Controle en Bemiddeling -
              Front Office - NGIII, Koning Albert II-laan 16, 3de verdieping, 1000 Brussel

2. Je stuurt de firma een aangetekend schrijven dat je hun factuur protesteert.

3. Je dient een klacht in bij de politie.