Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Geldzaken
Investeringen

Grote investeringen: het loopt in de miljoenen.

Lees meer

Grote investeringen: het loopt in de miljoenen

Van plan te investeren? Dan horen beide partners een vaste plaats te hebben aan de keukentafel om mee te zijn met de beslissingen, en om eigen vragen en meningen ter sprake te kunnen brengen.
Als je samen in een onderneming zit moet je op dezelfde lijn zitten niet alleen privé maar ook zakelijk.


Investeringen hebben namelijk een grote impact op zowel financiële aspecten als op werkverdeling en gezinsleven.

Zo zal een investering vaak niet alleen een tijdelijke piek in drukte betekenen, maar ook de noodzaak van een blijvende herverdeling van (nieuwe) taken. Is er nadien een extra werkkracht nodig en ben jij dat dan? En maak je dan meteen de overstap naar voltijds meewerken op het bedrijf? In een vennootschap of als meewerkende echtgenote? Dit alles zal dan weer een impact hebben op jouw pensioensopbouw.

Investeren betekent meestal ook lenen. Dit geld moet ergens vandaan komen.

Maar wat betekent dit voor jou als partner? In hoeverre draag je risico bij het aangaan van leningen? Of ga je zelf voor bank spelen en leen je geld aan je partner? Ook hier speelt het samenwonen- of huwelijkscontract een cruciale rol!

Een bank baseert zijn beslissing op een gedegen analyse van de ondernemer, zijn bedrijf en de financiële en bancaire positie. Bij de financiering wil de bank vaak een handtekening van de partner voor toestemming, aanvullende zekerheid (hypotheek of borg) of medeaansprakelijkheid.

Toestemming   

Voor een lening is de toestemming van de partner (niet land- of tuinbouwer) in beginsel niet nodig. Dit is wel het geval als de gemeenschappelijke woning als onderpand dient en met een hypotheek wordt belast. Tekenen voor toestemming is dan relatief ongevaarlijk. De partner stemt slechts in met de financiering die de ondernemer afsluit met de bank. Wel kan de bank bij faillissement de hypotheek op de woning aanspreken en deze verkopen.

Aanvullende zekerheid

Als de woning (of ander onroerend goed) alleen op naam staat van de partner en deze dient als onderpand, dan gaat dit verder dan toestemming geven. Deze partner tekent dan voor aanvullende zekerheid. De bank kan de schuld verhalen op het privévermogen – in dit geval de woning – van de niet-meewerkende echtgenoot tot aan het overeengekomen maximum.

Borg staan voor een bepaald bedrag komt op hetzelfde neer. Ook na een echtscheiding blijft deze aansprakelijkheid bestaan, tenzij om vernietiging wordt gevraagd.

Mede-aansprakelijkheid

Tekenen voor medeaansprakelijkheid maakt je onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de ander. Dit overstijgt zelf afspraken van het huwelijkscontract.

Bedrijfshoofd en partner zijn dan beiden aansprakelijk voor de totale schuld, zowel met het gemeenschappelijke vermogen als met ieders privévermogen.

Lenen aan elkaar

Je kunt ook geld uitlenen aan je partner. Doe dit altijd op basis van een schriftelijke overeenkomst. Hierin maak je onderling afspraken over de afbetalingstermijn en het rentepercentage. Dit is van belang voor de fiscus en je bent dan officieel schuldeiser als het zakelijk mis gaat, voor wat het waard is. Bovendien bewijst het, bij een eventuele echtscheiding, dat je geld hebt geleend aan je echtgenoot.

Je moet ook nog eten en kunnen leven!

Ga je een lening aan, bekijk dan het terugbetalingsplan vanuit een dubbel perspectief: hoe groot zullen de inkomsten zijn van het bedrijf, en hoe veel hebben we nodig om als gezin van te leven?

Een goede afstemming tussen privéfinanciën en de zakelijke financiën zijn noodzakelijk. Schat het nodige gezinsbudget niet te laag in, om terugbetalingen leefbaar te houden. Werken met gescheiden rekeningen voor gezin en bedrijf maken je bovendien bewuster van waar het inkomen voor wordt besteed.

Een gouden regel: Praat met een notaris, advocaat of juridisch bemiddelaar boekhouder of fiscaal adviseur.

Het zal je helpen beslissen wat je wel en niet ondertekent, in functie van je huwelijkscontract. Bij een mogelijke carrièreswitch is een check-up van  je huwelijkscontract ook zeker op z’n plaats.  Tot slot is het de bedoeling dat het vermogen van het bedrijf groeit door de investering. Deze vermogensaangroei kan geregeld worden in jullie contract, zodat duidelijk is aan wie wat toekomt.

Soms zal een adviseur bekijken of het wenselijk is om de groei in jullie bedrijfsactiviteiten gefaseerd te doen. Vaak wordt dan gesuggereerd om in tweede instantie een apart bedrijf op naam van de partner te starten. In dit geval doe je er goed aan om te zien dat ook vóór het opstarten van jouw eigen bedrijf reeds afspraken op papier gezet worden. Je weet nooit wat er intussen kan gebeuren.