Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Familie & relatie
Kinderopvang

Hoeveel kost Kinderopvang?

Lees meer

Hoeveel kost Kinderopvang?

Kinderopvang kan een flinke hap uit het gezinsbudget betekenen. In sommige opvang betaal je voor je kind inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen), in andere opvang een vaste prijs. Nog elders betaal je een prijs tussen een minimum en een maximum die wettelijk vastgelegd zijn. Kinderopvangkosten zijn bovendien onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. 

Kosten

1. Inkomenstarief

Een prijs die wettelijk geregeld is en afhangt van het inkomen, het aantal kinderen ten laste en de verblijfsduur. Deze prijs wordt toegepast door heel wat groepsopvang en gezinsopvang.
Tot 31 december 2015 betaal je tussen € 1,56 en € 27,72 per dag, afhankelijk van je inkomen.
Het exacte bedrag per dag hangt af van het aantal uren dat je kind die dag in de opvang is.
Voor een pleegkind, bij inkomensdaling (min 20% of door werkloosheid), bij leefloon of bij financiële moeilijkheden, kun je een individueel verminderd tarief aanvragen.
De opvang kan bijkomende kosten aanrekenen, bijvoorbeeld administratiekost, kosten voor afvalverwerking,… Deze kosten moeten wel op voorhand duidelijk vermeld worden.


2. Prijs bepaald door de opvang zelf

Deze prijs wordt toegepast door sommige gezinsopvang en groepsopvang.

3. Prijs bepaald door opvang zelf maar binnen minimum- en maximumgrens

Deze prijs wordt toegepast door IBO’s (Initiatieven voor buitenschoolse opvang). Dit is opvang voor schoolkinderen.

Hoe lang en wanneer?           
Minimum en maximum
Voor en na de schooluren tijdens een schooldag
  Min. € 0,77 per begonnen halfuur
Minder dan 3 uur tijdens een vakantiedag of schoolvrije dag
  Min. € 2,87 en max. € 4,65
Tussen 3 en 6 uur tijdens een vakantiedag of schoolvrije dag
  Min. € 4,30 en max. € 7,00
Meer dan 6 uur tijdens een vakantiedag of schoolvrije dag 
  Min. € 8,55 en max. € 13,99
Op woensdagnamiddag

  De opvang kiest tussen 2 systemen:
dat van schooldagen of vakantiedagen

Mogelijke kortingen of bijkomende kosten

  • 25 % korting als meerdere van je kinderen op dezelfde dag naar de opvang gaan. Deze korting is cumuleerbaar met het sociaal tarief.
  • Sociaal tarief van maximaal 50%, als je financiële situatie hiertoe aanleiding geeft. Zeer uitzonderlijk kan de opvang gratis zijn.
  • De opvang kan supplementen vragen voor maaltijden en vieruurtjes en eventuele bijkomende kosten.

Fiscale aftrekbaarheid van kinderopvang

Ouders kunnen de opvangkosten voor kinderen onder de 12 jaar onder bepaalde voorwaarden van de belastingen in mindering brengen. Voor kinderen met een zware handicap kan dat tot ze 18 jaar zijn.
Voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) is dit een bedrag van maximaal € 11,20 per dag per kind. 
De opvang bezorgt de ouder(s) in april of mei een fiscaal attest. Als een andere organisatie de opvang factureert, dan wordt het attest via deze weg bezorgd. 
Hierop staan de bedragen die het jaar voordien betaald zijn. Bijvoorbeeld facturen van december die in januari zijn betaald, zullen op het attest van het nieuwe jaar staan.
Het gaat om betalingen voor de dagen dat de kinderen effectief aanwezig waren. Eventuele betalingen voor ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen en eventuele extra’s komen niet op het fiscaal attest.

Meer info

www.landelijkekinderopvang.be
www.kindengezin.be